Y Fair Productions is per 1-1-'17 gestopt -->> Yvonne gaat verder op www.virtualsidekickyvonne.com
Zero waste

Urine hergebruiken op 3 manieren


Heb je de afleveringen van het programma ‘Rot op met je milieu‘ gezien? In  deze serie gaan een aantal mensen met een sterke mening over het milieu, van milieu activiste tot een moeder die het geen bal kan schelen,  twee weken samen in een huis wonen. In dat huis worden ze geconfronteerd met hun eigen afval en CO2 uitstoot, maar ze werken ook mee in de diverse sectoren waar je milieu verontreiniging in haar diverse vormen ziet.

 

soil grond

Kunstmest

Zo gingen twee deelnemers mee met de urine ophaaldienst op Lowlands. De ‘piskruisen’, zoals ze liefkozend worden genoemd, worden leeg gezogen. Met deze urine wordt milieuvriendelijke kunstmest gemaakt bij het Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Vallei en Veluwe, doordat ze fosfaat uit het spoelwater winnen.

Fosfaat is een kostbare meststof dat nu nog wordt gewonnen uit mijnen in onder andere Marokko en China. De verwachting is dat deze natuurlijke bronnen over 50 à 100 jaar uitgeput raken. Zonder fosfaat kan er geen enkel gewas groeien en daarom is het, gezien de groeiende wereldbevolking, van essentieel belang om bestaande (lokale) bronnen te hergebruiken.

In de nabije toekomst gaat Waterschap Vallei en Veluwe nog meer afvalstoffen uit water halen, zoals cellulose (grondstof voor de kartonindustrie) en alginaat (bindmiddel voor de verfindustrie). Uit rioolslib maakt het waterschap duurzame energie, in de vorm van biogas, stroom en warmte. (bron Vallei Veluwe).

 

social media telefoon

Telefoonaccu opladen

Sorry, met urine mijn smartphone opladen zeg je? Ja, inderdaad, in Engeland zijn wetenschappers er deze zomer in geslaagd om 600 ml urine om te vormen tot brandstof voor het opladen van een telefoon, waar je daardoor 3 uur mee kon bellen! Dr. Mirella di Lorenzo, betrokken bij dit onderzoek, vertelt:

“De wereld produceert grote hoeveelheden urine en als we de potentiële kracht van dat afval vatten in biobrandstofcellen, dan betekent dat een revolutie voor de manier waarop we elektriciteit opwekken.”

En diezelfde onderzoekers zijn behoorlijk inventief met urine, want eerder creëerden ze ook al een sok met een pompsysteem en een biologische brandstofcel. Wanneer je loopt pompt de sok urine door de brandstofcel (heel fijn idee dat je met urine in je sok loopt!?!) en de micro-organismen in dat systeem genereren elektriciteit uit de afvalstoffen van de urine. Dan kun je dus een noodsignaal versturen met je sok, wanneer je onder een lawine ligt ofzo…

Terras Rijnkade Dining56

Bier

Kijk, dat je van een paar glazen bier heel eenvoudig urine kan maken, dat weet iedereen wel! Maar dat het ook andersom kan, daar moet ik misschien nog even niet aan denken…

Op de Universiteit van het Belgische Gent hebben ze tijdens de Gentse feesten onlangs dit trucje wel uitgehaald. Met behulp van een filtersysteem hebben ze de urine van de feestgangers gefilterd, zodat ze water en meststoffen hadden gescheiden. Ze kunnen dit op zonne-energie laten draaien, hoe duurzaam wil je het hebben, en met het water zullen ze vervolgens weer nieuw bier gaan brouwen.

Dit systeem is natuurlijk erg waardevol voor ontwikkelingslanden, waar vaak voldoende zon is om zo’n installatie te laten draaien. Door het filtersysteem kunnen de lokale boeren waardevolle meststoffen bemachtigen voor hun landbouw en hebben ze tegelijkertijd ook gezuiverd water binnen handbereik.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *